Reference

Příkladová studie ČOV Turek Polsko…….ZDE
Příkladová studie ČOV Mohali INDIA……ZDE
Příkladová studie jezero RESEDA USA….ZDE