Využití v praxi

Produktová řada EM Green, s.r.o.

FAUNA Vital pro chov veškerých zvířat, např. drůbež, prasata, skot, koně a ostatní domestikovaná zvířata – dodatek k pitné vodě a krmivu
FLORA Vital Agro pro aplikace velkého rozsahu, např. na velké zemědělské plochy a tam, kde je extenzivní využívání půdy – aplikace jak formou zálivky, tak i postřiku
FLORA Vital Zahrada pro aplikace na menších plochách, vyhovuje i např. květinám, vč. truhlíkových, do skleníků, apod. – formou zálivky i postřiku
FLORA Vital Ochrana rostlin pro ochranu proti plísním, aplikace při velkém ředění, postřik i zálivka – vhodné kombinovat s FLORA Vital Zahrada, či FLORA Vital Agro
REFRESH Domácnost pro ekologické zbavení pachu, úklid domácnosti, zbavení mastnoty, atd.
AQUA Vital Kaly vhodné na snižování kalů, sanaci při ekologických haváriích, pročišťování potrubí od organických nánosů, vhodné pro ČOV, do odkalovacích nádrží, atd.
Keramika keramické kroužky, které napomáhají odstraňování vodního kamene a předchází jeho tvorbě, strukturalizují vodu, zlepšují její chuť, neutralizují patogeny, mají skvělé absorbční schopnosti a jsou opakovaně použitelné
Bokashi různé druhy jsou na různá použití – sypaná podoba je velmi hodnotným doplňkem krmiva a významně pomáhá ve zlepšeném zažívání a vitalitě daného zvířete – popřípadě tzv. „koule“, které se vyrábí směsí kalů z původního místa sanace, nosiče EM a samotných bakterií, to vše fermentované, což napomáhá v rychlejším rozkladu kalů, mineralizaci, revitalizaci prostředí
Domácí kompostéry efektivní způsob rozkladu organického odpadu z domácnosti, díky bokashi se také tvoří obdoba EM preparáů, které jsou po ředění s vodou použitelné jako tekuté hnojivo na rostliny, to vše naprosto bez zápachu

Hlavním cílem používání preparátů EM Green je umožnit všem dosáhnout zdravé a uspokojující úrody, zlepšit zdraví chovaných zvířat, zlepšit kvalitu prostředí, ve kterém žijeme a odstranit vše, co nám život znepříjemňuje, jako jsou pachy, škůdci, patogeny, atd. a to vše přírodní cestou, bez negativního dopadu na okolí, bez rizika předávkování. Tyto preparáty jsou používány ve více jak 50 zemích světa od 80-tých let minulého století a již mnohokrát prokázaly svou účinnost, jako např. při odstraňování škod po Tsunami 2004, Hurikánu Katrina 2005, Ropné katastrofě v Mexickém zálivu 2010, dekontaminaci půdy nejen v Indii a pomohly mnoha zemědělcům přetvořit mnohdy ne příliš kvalitní půdu na plnohodnotný základ bohaté úrody.


Zemědělství

Regenerace půdy.
Rostlinná výroba.
Chov dobytka a drůbeže.
Zemědělsko-potravinářský průmysl.
Skladování zemědělských produktů.

Domácnost

Dům.
Zahrádka.
Skleníky a pařeniště.
Jímky a domácí čističky odpadních vod.

Komunální hospodářství

Čistírny odpadních vod.
Skládky tuhého odpadu.
Kompostování.
Vodní a kanalizační trakty.
Vodovodní trakty a nádrže.

Životní prostředí

Revitalizace půdy.
Čištění vodních toků a nádrží.
Čištění vzduchu.
Předcházení epidemiologickým jevům po povodních a požárech.

Všechny dotazy týkající se preparátů EM Green a způsobů jejich aplikace zasílejte prosím na e-mail: info@inv-real.com