Zemědělství

Rostlinná výroba

Preparáty EMa vrací půdě její úrodnost:

 • tvorba hrudkovité struktury
 • zpřístupňování rostlinám, jinak pro ně nedostupných, makro a mikroelementů
 • vytlačování procesů zahnívání na úkor fermentace
 • zrychlování procesu humifikace organické hmoty obsažené v půdě
 • posilování odolnosti rostlin
 • vytlačování a následná likvidace patogenů a škůdců
 • desinfekce půdy
 • produkce antibiotik a jiných bio aktivních složek
 • optimalizace poměru uhlíku k dusíku
 • likvidace plužné desky
 • regulace vodo-vzdušných poměrů, a tím zvýšení vodní kapacity půdy
 • neutralizace vlivů sucha
 • rovnoměrné, rychlé a silné klíčení ošetřených semen
 • zlepšení kořenového systému
 • zvýšení odolnosti na sucho, patogeny a škůdce
 • silné a četné květenství a růst plodů
 • zlepšení vzhledu, vůně a chutí plodů
 • nižší náklady na produkce (omezení používání pesticidů a chemických hnojiv)
 • Efekty používání technologie EM Green v zemědělství jsou stabilní, jelikož vznikají díky přírodnímu procesu biosyntézy. Tento proces se rozvíjí, trvá, sám se zušlechťuje a není v rozporu s přírodou, a proto nemohou vznikat negativní vedlejší účinky.

  Při konvenčním systému, používaném v evropském a světovém zemědělství, se stále zvyšují výnosy pomocí chemických prostředků v ochraně rostlin, hnojení a umělém zavodňování. Přesto všechno a bez ohledu na počet ‘mechanických koní ‘ a tuny chemikálií se ne vždy daří zvednout výnosy a dosáhnout kýžených výsledků. Je to způsobeno tím, že mikroflóra půdy je velmi poškozená a chudá na živiny. Postupuje její rychlá mineralizace nebo je tak zdegenerovaná, že v ní dominující mikroorganismy způsobují zahnívání, a tím kontaminaci toxiny. Tento špatný stav může změnit pouze návrat k přírodě a síle regenerativních mikroorganismů. Zde jsou nápomocné pouze preparáty na stejné bázi, jako jsou preparáty EM Green.

  Regenerativní mikroorganismy, zavedené do půdy, jí vrací schopnost samoregulace, která v důsledku intensivního hospodaření zmizela.

  Musíme mít na paměti, že obsah humusu v půdě je hlavním faktorem majícím vliv na její rodnou sílu.

  Technologie použitá u preparátů EM Green spočívá v optimalizaci fungování efektivních mikroorganismů, které ve srovnání s pěstováním tradičním, dokážou v odpovídajících podmínkách plně předvést svůj potenciál v podobě větších výnosů a kvalitnějších plodů. V tomto kontextu se dá říci, že zemědělství postavené na aplikaci regenerativních mikroorganismů společnosti EM Green může být považováno za přírodní, ekologicky čisté a z hlediska budoucnosti vysoce perspektivní.


  Zavádění všech metod aplikací preparátů EMa umožňuje rychlou regeneraci půdy, získání vyšších výnosů, vysoké kvality a vysokou efektivitu hospodaření. Pro konvenční zemědělství je to ohromná šance na snížení nákladů na výrobu díky snížení spotřeby umělých hnojiv, vyeliminování celé řady chemických ošetření a postupnému snižování energie, ale především i snižování zátěže pro životní prostředí.

  Pro farmu, jejímž cílem je produkce zdravých potravin (např. ekologické farmy) je to komplexní a komplementární řešení. Technologie EM Green vytlačuje používání umělých hnojiv a chemických prostředků ochrany rostlin. Absence umělých hnojiv nezpůsobí snížení výnosů, pokud se hospodář postará o přísun dostatečného množství organické hmoty do půdy a plynule přeorientuje svoji farmu na používání přírodních nástrojů, opřených o efektivní mikroorganismy.

  Jenom takové zemědělství, kterého základem je přirozený pořádek v přírodě, může být zemědělstvím pokrokovým. Přírodní, tzn. autentická technologie je schopna v krátké době navrátit do životního prostředí řád a harmonii.
 • Nejlepší období k používání preparátů od firmy EM Green je před, v průběhu nebo po dešti.
  Preparáty nikdy neaplikujte při intensivním slunci. V případě slunečného počasí mikroorganizmy aplikujeme ráno, večer nebo v noci. UV záření mikroorganizmy zabíjí.
 • Pro ředění preparátů EM Green vždy používejte nechlorovanou vodu!!!
  V případě použití vody z vodovodního řádu, nechat vodu odstát 24 hodin.